IoT-markt verschilt per regio

Dit blijkt uit een recent onderzoek van Beecham Research. China is nu de grootste markt, gevolgd door de Verenigde Staten. Opkomende economieën als Rusland en Brazilië zijn op dit gebied sterk in opkomst.

IoT toepassingen verschillen per regio

Uit het onderzoek blijkt dat het Internet of Things per regio voor verschillende toepassingen wordt gebruikt. Zo ligt de nadruk van IoT-toepassingen in bijvoorbeeld Israel en de Arabische landen vooral op smart city-concepten, energie- en milieubeheer. Terwijl in de Verenigde Staten deze toepassingen vooral worden ingezet voor smart home- en industriële oplossingen. In Afrika liggen de toepassingen van het IoT meer op gezondheidszorg, watersystemen en agrarische toepassingen en in West-Europa is de meeste inzet van het IoT in energietoepassingen als slimme gebouwen en smart metering.

De mate waarin IoT-toepassingen worden geïmplementeerd veranderen per regio en soms zelfs per land in dezelfde regio. Dit heeft onder andere te maken met verschillende fases in de ontwikkeling van toepassingen, maar ook met verschil in regelgeving, overheidsbeleid, cultuur en dynamiek van de regionale economie.

Veranderende mobiele technologieën

Beecham Research stelt in hun rapport dat eind 2016 wereldwijd 1,22 miljard IoT-devices in omloop zijn. Een groei van bijna 500%(!!) ten opzichte van eind 2015, toen dit aantal nog lag op 261 miljoen. Deze sterke groei is een belangrijke oorzaak van steeds veranderende mobiele technologieën; van 2G naar 5G. Connectiviteit is een belangrijk onderdeel van de IoT-markt, maar duidelijk is dat er (nog) geen eenduidige standaard is. Mobiele operators mikken tegenwoordig steeds meer op de inzet van 3G, 4G en straks 5G voor de uitrol van IoT-toepassingen. Voor kleinere IoT-toepassingen zullen steeds vaker Low Power Wide Area Networks (LPWAN-netwerken) worden gebruikt.

De komende jaren zal de markt voor IoT-toepassingen, en daarmee het aantal IoT-devices, in grote aantallen blijven toenemen. Belangrijk is dat bedrijven meer overtuigd raken van de voordelen. Op basis van concrete business cases en bewezen concepten kunnen beter onderbouwde keuzes gemaakt worden om te investeren in IoT-toepassingen.