Gartner brengt strategische IoT-technologieën en trends in kaart

De komende 10 jaar zullen enkele bepalende Internet of Things (IoT) trends en technologieën bepalend zijn voor de digitale transformatie van mens, maatschappij en economie. Vorige maand heeft Gartner de belangrijkste trends en technologieën in kaart gebracht.

Gartner definieert een strategische trend of technologie als één met een aanzienlijk disruptief potentieel voor huidige processen. ICT-beheerders en management binnen organisatie’s doen er goed aan in beeld te brengen welke invloed deze trends en technologieën gaan hebben op hun organisatie. De organisatie moet qua techniek, cultuur en talent voorbereid zijn op deze digitalisering van bedrijfsprocessen. Wie niet aanhaakt bij deze beweging staat stil en prijst zichzelf uiteindelijk uit de markt.

Enkele van de belangrijkste trends en technologieën zijn;

1: Kunstmatige intelligentie (KI)

Er zullen nieuwe, verbeterde varianten van KI ontstaan en nieuwe op KI gebaseerde diensten opduiken. De verwachting is dat veel geïnvesteerd zal gaan worden in KI. Organisaties moeten voorbereid zijn om KI toe te passen in de praktijk.

2: Sociaal, juridisch en ethisch IoT

Door steeds bredere inzet van IoT zal de hoeveelheid data afkomstig uit IoT-projecten enorm toenemen. Tegelijk neemt hiermee het aantal sociale, wettelijke en ethische kwesties toe. Te denken valt aan eigendom van gegevens, privacy, veiligheid en naleving van voorschriften zoals de AVG. Een bestuurlijk kader dat zorgt voor passend gedrag bij het creëren, opslaan, gebruiken en verwijderen van informatie uit onder andere IoT-projecten zal steeds belangrijker worden.

3: De verschuiving van Intelligent Edge naar Intelligent Mesh

Op dit moment is al een verschuiving aan de gang van de gecentraliseerde Cloud als verzamelpunt van alle IoT-data naar micro datacenters aan de randen van het netwerk. Dat verandert nu zelfs naar Mesh Computing, waarbij een veelvoud van IoT-apparaten in het netwerk zorgt voor dataverwerking, nog voordat de ‘micro datacenters’ aan de rand van het netwerk in het spel komen. Wat er uiteindelijk naar de cloud platforms gaat, is (aldus de theorie) louter waardevolle data. Deze mesh-architecturen zullen meer flexibele, intelligente en responsieve IoT-systemen mogelijk maken.

4: Sensorinnovatie en siliciumchips

Nieuwe sensoren zullen een breder scala aan gebeurtenissen mogelijk maken, huidige sensoren zullen in prijs dalen of zullen op nieuwe manieren verpakt worden om nieuwe toepassingen te ondersteunen, en nieuwe algoritmen zullen ontstaan om meer informatie te verkrijgen dan nu in huidige sensortechnologieën.

Op dit moment maken de meeste IoT-eindpuntapparaten gebruik van conventionele processorchips. De verwachting is dat nieuwe IoT-chipsets op de markt komen. Nieuwe innovatieve chipontwerpen zullen veel waarde toevoegen aan bestaande en nieuwe IoT-toepassingen.

5: vertrouwde hardware en besturingssysteem

Beveiliging is key voor de inzet van IoT-systemen. Gartner voorziet dat er marktpartijen komen die combinaties van beveiligde hardware en dito besturingssystemen specifiek voor Internet of Things-toepassingen gaan introduceren. Dat zal leiden tot IoT-oplossingen waarbij direct rekening wordt gehouden met security-aspecten, ongeacht de variëteit aan hardware en besturingssystemen in de bewuste oplossingen.

6: Draadloze netwerktechnologieën voor IoT

Er is op dit moment geen netwerkinfrastructuur die voor alle soorten IoT-oplossingen voldoet. De verwachting is ook de komende jaren meerdere (mobiele) netwerkinfrastructuren voor IoT-toepassingen zullen blijven bestaan. Nieuwe IoT-netwerktechnologieën zullen extra keuze en flexibiliteit bieden. Bijvoorbeeld 5G kent al de nodige technologische snufjes die voor (grootschalige) IoT-toepassingen van belang zijn.


Samenwerking

Gartner geeft organisaties als extra tip nog mee om de samenwerking te zoeken met partijen die voldoende IoT-kennis hebben. Wereldwijd groeit het aantal apparaten dat aan het internet komt te hangen naar 25 miljard apparaten in 2021. Die immense hoeveelheid IoT-hardware zorgt voor nieuwe uitdagingen voor organisaties, plus een enorme stroom aan data die deze apparaten gaan genereren. ICT-netwerken krijgen te maken met een verdrievoudiging van het aantal met internet verbonden ‘endpoints’. Hierop moet het netwerk berekend zijn, plus voorzien zijn van de juiste beveiliging.

Data

Plus, hoe zet je deze data in om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Ook daarvoor geldt dat organisaties er verstandig aan doen om de samenwerking te zoeken met partijen met de juiste tools en kennis. De brandstof die IoT aandrijft is data. De kennis en kunde binnen organisaties om die data om te zetten in waarde voor de organisatie zal het succes voor de lange termijn bepalen.