Algemene voorwaarden M2M Services


Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden tussen M2M Services en de koper of afnemer van onze producten of diensten. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Het gaat om regels over bijvoorbeeld betaling, levertijd, transport, garantie en geschillen. Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van M2M Services aan:

- Algemene voorwaarden M2M Services (pdf)